O Firmie

Firma Geodezja Krzysztof Wachowski jest to działalność założona przeze mnie stosunkowo niedawno, jednak jako geodecie nie brak mi doświadczenia w wykonywaniu zleceń jakie zostały wyszczególnione w ofercie. Na bieżąco pogłębiam wiedzę branżową i pozyskuje nowoczesny sprzęt, aby jak najlepiej wykonywać powierzone mi zadania.

Geodezję traktuję nie tylko jako moją pracę, ale również jako życiową pasję, dlatego wszystko co robię wykonuję z maksymalnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy.

Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do przejrzenia strony i oferty usług jakie świadczę. W razie pytań proszę o kontakt.

Oferta

Poniżej przedstawiam szeroki zakres oferowanych przeze mnie usług. Oferta dotyczy większości prac związanych z pomiarami geodezyjnymi, wytyczaniem oraz sporządzaniem dokumentacji.

Mapa do celów projektowych

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego

Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

Wznowienie granic nieruchomości

Wytyczenie obiektu budowlanego

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu

Podział nieruchomości budowlanej

Podział nieruchomości rolnej lub leśnej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Pomiary wysokości i przewyższeń

Pomiary kubatury

Pomiary wykopów i mas ziemnych

Firma

Geodezja Krzysztof Wachowski
Karolew 20/3
63-810 Borek Wielkopolski
NIP: 6961833649
Regon: 364943679

Kontakt

Krzysztof Wachowski
Tel: 661 471 127
Email: geodezja.wachowski@gmail.com

Opracowanie: Mateusz Wachowski